Regulamin konkursu: Zacznij karierę modelki z Caneli!

1. Organizatorem konkursu jest Caneli Agencja Hostess i Modelek. Adres: 00-019 Warszawa, Złota 11 (Organizator).
2. W Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie (oraz osoby niepełnoletnie powyżej 16 roku życia posiadające zgodę opiekuna). Jeśli Laureatem zostanie osoba niepełnoletnia, musi ona w dniu sesji zdjęciowej posiadać pisemną zgodę opiekuna na udział w sesji zdjęciowej.
Osoby biorące udział powinny polubić fanpage oraz załadować minimum 3 i maksymalnie 5 zdjęć poprzez formularz https://www.hostessy.caneli.com.pl/zgloszenia-2/3 . Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wysłanie minimum trzech fotografii o wysokiej rozdzielczości oddającej charakter konkursu. Caneli zastrzega sobie nie przyjęcie zgłoszenia bez podania przyczyny.
Wyłonienie Laureatów odbędzie poprzez wybranie najciekawszych zdjęć. Konkurs trwa od 12 stycznia do momentu ogłoszenia wyników. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 48 godzin po jego zakończeniu. Organizator poinformuje Laureatkę bądź Laureatki o wygranej na portalu www.facebook.pl w odrębnym poście.
4. Zgłaszając się do konkursu Uczestnik wyraża swoją zgodę na zamieszczenie wszystkich przesłanych zdjęć w galerii zdjęciowej na stronie https://www.hostessy.caneli.com.pl na okres minimum dwóch lat. Po tym okresie można wysłać drogą e-mailową prośbę o usunięcie fotografii.
5. Nagrodzone zostaną najciekawsze zdjęcia, wybrane przez jury konkursu. Nagrodami są sesje fotograficzne odbywające się w miastach: Toruń(4 sesje), Warszawa (1 sesja), Gdańsk (1 sesja), Kraków lub Katowice ( 1 sesja). Sesja zdjęciowa odbędzie się z udziałem wizażystki i Laureatce/Laureatkom zostanie przekazane od 10-20 zdjęć wersji elektronicznej po wcześniejszym retuszu. Zdjęcia zostaną opublikowane na stronie www.hostessy.caneli.com.pl oraz na fanpage Caneli na www.facebook.com.
7. Laureaci zobowiązani są do podania swoich danych osobowych w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy. Następnie zostanie umówione spotkanie w celu wykonania sesji. Miesiące, w których mogą się one odbyć to marzec i kwiecień. W przypadku nie zgłoszenia się w terminie 7 dni nagroda przechodzi na własność Organizatora.
8. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizycznie zamieszkałe w Polsce. Nie ma możliwości zamiany nagrody na równowartość pieniężną lub przenoszenie nagrody do kogoś innego.
9. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy firmy Caneli, osoby biorące udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu oraz osoby najbliższe wszystkich wyżej wymienionych osób.
10. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych przez firmę Caneli w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 133 z 1997 r.).
11. Facebook nie jest sponsorem ani organizatorem konkursu.
12. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie Konkursu.