Regulamin konkursu świątecznego

1. Organizatorem konkursu jest Caneli Agencja Hostess i Modelek. adres: 00-019 Warszawa, Złota 11 (Organizator).
2. W Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, które w terminie oznaczonym na funpage Caneli napiszą odpowiedź na pytanie konkursowe pod postem konkursowym (Uczestnik), polubią fanpage i post oraz udostępnią post konkursowy na swojej tablicy na facebooku.
3. Wyłonienie Laureatów odbędzie poprzez wybranie trzech najciekawszych odpowiedzi. Konkurs trwa od 1 grudnia do 31 grudnia włącznie, do godziny 23:59. Ogłoszenie konkursu nastąpi do 48 godzin po jego zakończeniu. Organizator poinformuje Laureata/tkę o wygranej na portalu www.facebook.pl w odrębnym poście.
4. Zgłaszając się do konkursu Uczestnik wyraża swoją zgodę na publicznie ogłoszenie wyników.
5. Nagrodzone zostaną trzy najciekawsze wypowiedzi, wybrane przez jury konkursu. Nagroda za pierwsze miejsce to bon zakupowy na kwotę 100 PLN do sklepu Douglas oraz dwa bony do sklepu Empik na kwotę 30 PLN za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca.
6. Wzięcie udziału jest automatycznym wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych takich jak (imię i nazwisko) przez Organizatora konkursu na stronie https://www.facebook.com/hostessy.caneli/ a także imienia i pierwszą literę nazwiska na blogu https://www.hostessy.caneli.com.pl/category/blog/.
7. Laureaci zobowiązani są do podania swoich danych osobowych w terminie 48 godzin od daty ogłoszenia zwycięzcy. W przeciwnym przypadku nagroda przechodzi na własność Organizatora. Wysyłka nagrody możliwa jest jedynie na terytorium Polski (wysyłka jest bezpłatna). Przesyłka zostanie wysłana Pocztą Polską, listem poleconym priorytetowym do dwóch dni roboczych od podania adresu wysyłki przez Laureata.
8. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizycznie zamieszkałe w Polsce. Nie ma możliwości zamiany nagrody na równowartość pieniężną lub przenoszenie nagrody do kogoś innego.
9. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy firmy Caneli, osoby biorące udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu oraz osoby najbliższe wszystkich wyżej wymienionych osób.
10. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych przez firmę Caneli w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 133 z 1997 r.).
11. Facebook nie jest sponsorem ani organizatorem konkursu.
12. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie Konkursu.